Wildernistrek voert sinds 2006 ecologisch advies en onderzoek uit. Wildernistrek is een eenmanszaak van Edo van Uchelen (1964) in Vledder. Edo is bioloog met een brede kennis van ecologie, natuur(ontwikkeling), monitoring, natuurfotografie en landschap. Zijn passie ligt bij amfibieën, reptielen, vogels en marterachtigen. Hij beheert een eigen natuurterrein, waar hij veel ervaring heeft opgedaan met natuurontwikkeling en het bevorderen van biodiversiteit.

Edo adviseert terreinbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden, schrijft inrichtings- en compensatieplannen en voert de regie bij omvorming van landbouwgrond naar natuur. Waar nodig stelt hij toetsen op voor evenementen en ruimtelijke ingrepen en adviseert bij de aanleg of het verbreden van wegen en fietspaden. Edo heeft een onderwijsachtergrond en is sterk in communicatie en informatieoverdracht. Hij is gewend te spreken bij excursies, cursussen, natuurevenementen en op informatie- en voorlichtingsbijeenkomsten.

Edo van Uchelen cursus 1 van 1

Edo heeft een sterke betrokkenheid met zijn directe omgeving en daarom zijn werkgebied afgebakend tot Zuidwest Drenthe en omstreken. Op die manier geeft hij invulling aan de wens van zijn opdrachtgevers om een ecologisch adviseur in te zetten met een goede lokale gebiedskennis.

Edo coördineert de Werkgroep Vledderveld van het IVN, een vrijwilligersclub die in de winter voor Staatsbosbeheer met gereedschap van Landschapsbeheer Drenthe onderhoudswerkzaamheden op de heide uitvoert.

In 2007 schreef hij het inrichtingsplan natuurontwikkeling Landgoed de Eese, waarbij 255 hectare landbouwgrond werd omgevormd naar natuur. Dit project is zeer succesvol verlopen en het gebied is momenteel een van de meest soortenrijke natuurgebieden in de omgeving. Een alom geprezen voorbeeld van geslaagde omvorming van landbouwgrond naar natuur!

Ben je op zoek naar een lokale, enthousiaste, gedreven en pragmatische ecoloog die goed kan luisteren? Heb je vragen over ruimtelijke ontwikkelingen, evenementen of vergunningen m.b.t. de Wet natuurbescherming? Neem dan vrijblijvend contact op voor advies: info@wildernistrek.nl of bel 06-53645023.